Ogłoszenie nie jest ważne

Kurs Opole Opiekun osób starszych w Polsce i krajach Unii Europejski,

Kurs Opole Opiekun osób starszych w Polsce i krajach Unii Europejski,
Anna Szczepańska
Miasto: Opole
Był online: 9 sie 2013
Ogłoszeń sprzedającego: 1

Zamieszczono: 9 sie 2013

Opis towaru przez autora:

Opiekun osób starszych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Adresaci szkolenia/kursu

Szkolenie dla opiekunów nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi sprawowane w domu podopiecznego w Polsce i zagranicą

Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności wymagane przy świadczeniu opieki

W ramach szkolenia zostaną poruszone zagadnienia z zakresu:

praw pacjenta i ich ochrony prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami europejskimi.

odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie dóbr osobistych

chorób najczęściej występujących u osób starszych tj. Parkinsona i Alzheimera

opieki nad pacjentem starszym i przewlekle chorym, problemy opiekuńcze nad osobami starszymi i przewlekle chorymi

pielęgnacji chorych w podeszłym wieku oraz opieka nad umierającymi, sposoby komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną

Uczestnik otrzyma

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

certyfikat ukończenia szkolenia

wzrost świadomość prawnej opiekuna i konkurencyjność na rynku pracy

wiedzę popartą praktyką

nowe umiejętności zawodowe

możliwość lepszej pozycji na rynku pracy

Stosowane przez nas metody zajęć

gry symulacyjne

warsztaty

dyskusja

interaktywny wykład

analizę przypadków życia codziennego

casy study

praca na dokumentach

ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czas trwania

kurs trwa: 70 godzin

Cena

Cena kursu: 800 zł

Rodzaj: Zawodowe