Kurs Opole: Pracownik administracyjno- medyczny

Kurs Opole: Pracownik administracyjno- medyczny
Ans Consulting
Miasto: Opole
Był online: 30 sie 2013
Ogłoszeń sprzedającego: 1

Zamieszczono: 18 gru 2013

Opis towaru przez autora:

Pracownik administracyjno- medyczny

Korzyści

Po kursie uczestnik będzie potrafił

interpretować i stosować przepisy prawne

pozna najnowsze zmiany w przepisach prawnych

prowadzić dokumentację zdrowotną: kartę zdrowia pacjentów, rejestry chorych

gromadzić, segregować i udostępniać informacje o stanie zdrowia pacjentów

udzielać jasnych informacji o świadczonych usługach medycznych

poznasz prawa pacjentów i przepisy dotyczące ich ochrony

gromadzić, sprawdzać informacje

dbać o skuteczną ochronę danych osobowych

tworzyć korespondencję formalnoprawną

tworzyć podstawowe umowy cywilno- prawne, dokumenty normatywne stosowane w administracji

przygotować szablony urzędowych pism stosowanych w administracji

wykonywać prace biurowe

przyjmować i komunikować się z interesantem zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej

prowadzić rozmowę telefoniczną

kreować pozytywny wizerunek pracownika administracyjno- medycznego

Uczestnik otrzyma

świadectwo ukończenie kursu na druku MEN

wiedzę popartą praktyką

nowe umiejętności zawodowe

możliwość lepszej pozycji na rynku pracy

Stosowane przez nas metody zajęć

gry symulacyjne

warsztaty

dyskusja

interaktywny wykład, case study

analizę przypadków życia codziennego i uczestników kursu

praca na dokumentach

scenki rodzajowe

ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czas trwania

Kurs trwa: 30 godzin. Z uwagi na przyswojenie poszczególnych partii materiałów zajęcia mogą być przedłużone o dodatkowe cztery godziny, aż do momentu zrealizowania program cena nie ulega wówczas zmianie.

Cena

Cena kursu: 650 zł

RABAT: Osoby fizyczne zwolnione z podatku VAT.

Firmy i pozostałe instytucje do ceny muszą doliczyć podatek 23% VAT

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie bezstresowe raty.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Miejsce: Opole ul. Ozimska 40

Istnieje możliwość odbycia kursu jednoosobowo w ramach konsultacji edukacyjnych i warsztatowych