Ogłoszenie nie jest ważne

Marketing w praktyce

OMK Consulting
Miasto: Opole
Był online: 30 sie 2013
Ogłoszeń sprzedającego: 1

Zamieszczono: 30 sie 2013

Opis towaru przez autora:

Zapraszamy pracowników firm branży usługowej z woj. opolskiego na szkolenia:

MARKETING W PRAKTYCE (24 godziny) Zagadnienia: wybrane metody analiz marketingowych (analiza SWOT – mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, metoda PEST i analiza Pięciu Sił Portera), determinanty gwarantujące skuteczność kampanii reklamowej, dystrybucja (kanały dystrybucji i ich planowanie), promocja (reklama, PR, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży

+ 60 h lektoratu j.angielskiego.

Dodatkowo 1 moduł do wyboru: 24h

1. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych – metodyka SIX-SIGMA.

2. Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką PROJECT CYCLE MANAGEMENT-PCM

3. Zespoły projektowe – budowanie, kreatywne rozwijanie, rozwiązywanie problemów

4.Kreowanie marki.

5.Efektywne negocjacje.

6.APICS CPIM – zarządzanie łańcuchem dostaw.

7.Nowe standardy w profesjonalnej obsłudze klienta.

Szkolenia są bezpłatne, finansowane ze środków UE- EFS POKL.

W szkoleniach udział wziąć mogą mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność odpowiadającą branży usługowej, a także ich pracownicy (w tym również kadra zarządzająca i pracownicy kluczowi), z terenu woj. opolskiego, którzy nie korzystali ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w województwie opolskim w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL w latach 2007 – 2010.

Nie kwalifikują się firmy z branż: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej i drzewnej.

Rodzaj: Zawodowe